Leif Kullman

 

[counter] 

 
Photo: Lisa Öberg / www.oldtjikko.se

      

Klimatförändringar i fjällmiljö

Klimatet och dess förändringar har en avgörande betydelse för fjällnaturens ekologiska struktur och funktion. Långsiktig miljöövervakning och ett historiskt perspektiv är förutsättningar för hållbar markanvändning och förvaltning av naturresurser.

Under närmare 50 år har jag arbetat med forskning och akademisk undervisning med inriktning på klimatrelaterade ekologiska förändringar och markanvändning i fjällnära områden. Jag har varit anställd vid Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå Universitet. 2001 blev jag professor i naturgeografi vid Umeå universitet och är numera anknuten som professor emeritus.

På senare år har jag alltmer kommit att arbeta på frilansbasis med populärvetenskapligt författande, föreläsande, naturfotografi, samt olika typer av extern utredningsverksamhet där min långa erfarenhet och unika kompetens kommer väl till pass.

 

Leif Kullman
Professor emeritus i naturgeografi

Mobil: 070-564 18 48
E-post: leif.kullman@umu.se

     

Photo Leif Kullman